Jump to content

Yr hyn rydym yn ei wneud

Yn rhy aml, ystyrir bod trais yn rhan anochel o fywyd; digwyddiadau yr ymatebir iddynt yn hytrach na'u hatal. Mae dull iechyd y cyhoedd yn herio'r cysyniad hwn ac yn dangos bod modd rhagweld trais a'i atal, fel unrhyw broblem iechyd arall.

Rhaglenni

Rydym yn gweithio gyda darparwyr gwasanaethau yng Nghymru i gyflwyno rhaglenni seiliedig ar dystiolaeth i atal trais.

Prosiectau

Rydym yn cynnal prosiectau ymchwil a gwerthuso er mwyn helpu partneriaid a darparwyr gwasanaethau yng Nghymru i gyflwyno rhaglenni ac ymyriadau sy'n gweithio i Gymru.

Ymateb

Mae ein tîm amlasiantaethol mewn sefyllfa unigryw i rannu gwybodaeth, gallu ac adnoddau mewn ymateb i argyfyngau.

Rhaglenni

Rydym yn gweithio gyda darparwyr gwasanaethau yng Nghymru i gyflwyno rhaglenni seiliedig ar dystiolaeth i atal trais.

Rhaglenni diweddaraf

Prosiectau

Rydym yn cynnal prosiectau ymchwil a gwerthuso er mwyn helpu partneriaid a darparwyr gwasanaethau yng Nghymru i gyflwyno rhaglenni ac ymyriadau sy'n gweithio i Gymru.

Prosiectau Diweddaraf

Ymateb

Mae ein tîm amlasiantaethol mewn sefyllfa unigryw i rannu gwybodaeth, gallu ac adnoddau mewn ymateb i argyfyngau. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ddeall a lliniaru effaith yr ymateb i COVID-19 ar drais.