Jump to content

Cydweithio i atal trais yng Nghymru

Partneriaeth o bobl angerddol o gynghrair o sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd i atal pob math o drais ledled Cymru yw Uned Atal Trais Cymru.


Rhaglenni a phrosiectau

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid a darparwyr gwasanaeth i ddarparu rhaglenni a phrosiectau sy'n sicrhau bod gweithgaredd atal trais yng Nghymru yn effeithiol ac yn gynaliadwy.

Rhaglenni a Phrosiectau Diweddaraf

Ymchwil a Thystiolaeth

Fel uned amlasiantaeth, gyda chefnogaeth tîm o ddadansoddwyr ac ymchwilwyr, rydym yn gallu cynnal ymchwil i atal trais yng Nghymru. Rydym hefyd yn curadu'r ymchwil a'r dystiolaeth ddiweddaraf i gefnogi ein gwaith ni a'n partneriaid.

Y newyddion diweddaraf

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith trwy ein newyddion a'n blog.