Jump to content

Ein hymateb i covid-19

Mae dyfarniadau proffesiynol ein hasiantaethau partner yn y sector gwirfoddol a'r gwasanaethau brys yn awgrymu bod yr ymateb i argyfwng y coronafeirws (COVID-19) yn cael effaith andwyol ar drais, yn enwedig trais yn y cartref

Mae cymorth ar gael o hyd i bobl sy'n cael eu cam-drin neu'n dioddef trais ar yr adeg hon. Mae llinellau cymorth a gwasanaethau cymorth eraill yn dal i weithredu.

Dewiswch opsiwn isod er mwyn cael manylion am wasanaethau cymorth, yn ogystal ag adnoddau a chanllawiau gan ein sefydliadau partner i ymarferwyr a darparwyr gwasanaethau.

Cam-drin domestig a thrais rhywiol

Niweidio a cham-drin pobl hŷn

Niweidio a cham-drin plant a phobl ifanc

Trais a chamdriniaeth ar-lein ̶ plant a phobl ifanc

Ein hymateb i covid-19

COVID-19 Hwb gwybodaeth

Cyfrinair wedi'i warchod. Cysylltwch â ni i gael mynediad.