Jump to content

Partneriaid yng Ngogledd Cymru yn rhannu eu barn ar atal trais ymhlith pobl ifanc

Image shows Consultation Brochure and attendees at the workshop

Cynhaliodd Uned Atal Trais Cymru ei weithdy cyntaf ar y Fframwaith ar gyfer Atal Trais ymhlith Plant a Phobol Ifanc ar gyfer partneriaid yn Wrecsam ddydd Iau, 6 Hydref.

Mae'r gweithdai, sy'n cael eu cynnal ledled Cymru drwy gydol mis Hydref, yn cynnig cyfle i weithwyr proffesiynol drafod cysyniadau allweddol o fewn y Fframwaith, er mwyn i'r adborth gael ei gasglu i lywio'r broses o'i ddatblygu.

“Roedd yn wych gallu croesawu pobl o broffesiynau, o gefndiroedd, ac arbenigedd amrywiol i'n gweithdy yn Wrecsam. Caiff y mewnwelediad a roddwyd gan fynychwyr drwy drafodaethau ac adborth eu defnyddio i lywio datblygiad y Fframwaith yn dilyn yr ymgynghoriad.”

“Roedd yn gyfle gwerthfawr i ymgysylltu â phartneriaid yng Ngogledd Cymru ar bwnc mor bwysig, gan roi cyfle iddynt sgwrsio a rhannu syniadau a gaiff eu hadlewyrchu yn y Fframwaith Strategol.”

Dywedodd Dan Jones, Cyfarwyddwr Interim, Uned Atal Trais Cymru

Roedd y trafodaethau yn seiliedig ar gwestiynau a gafodd eu holi gan siaradwyr yn ystod y digwyddiad, gan ddechrau gyda Dan Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Uned Atal Trais Cymru, cyn symud ymlaen at y Naw Strategaeth i Atal Trais ymhlith Pobl Ifanc o dan arweiniad Lara Snowdon, Arweinydd yr Uned Atal Trais, cyn dod a'r trafodaethau i ben gyda chyd-destun y Fframwaith a gafodd ei lywio gan Jo Hopkins, Cyfarwyddwr Rhaglen Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, Cyfiawnder Troseddol, ac Atal Trais.

Gallwch gwblhau'r ymgynghoriad ar-lein, a fydd yn fyw hyd at 18 Tachwedd, yma, sy'n gyfle i gasglu eich adborth a'ch syniadau ar gyfer rhoi diwedd ar drais ymhlith pobl ifanc yng Nghymru.

Anelir yr ymgynghoriad at ddau grŵp – pobl ifanc yng Nghymru a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda nhw. Anelir ein cwestiynau i bobl ifanc at y rheini rhwng 15 a 25 oed, ond mae croeso i bobl dros 25 oed rannu eu barn hefyd.