Jump to content

Cefnogaeth i bobl ifanc

Mae'r amser hwn wedi bod yn anodd i lawer ohonom. Mae wedi bod yn arbennig o anodd i bobl ifanc, nad ydyn nhw wedi gallu gweld ffrindiau na chymryd rhan mewn gweithgareddau arferol, fel yr ysgol a chwaraeon. Gall hyn wneud i chi deimlo'n unig, yn bryderus neu hyd yn oed yn anniogel ar yr adeg hon.

Rydym yn deall, oherwydd y teimladau hyn, eich bod yn ymddwyn yn wahanol neu'n gwneud pethau na fyddech fel arfer yn eu gwneud.

Os ydych chi'n teimlo'n bryderus, yn ansicr neu'n poeni am eich ymddygiad chi neu ymddygiad rhywun arall, mae yna bobl yn barod i'ch helpu chi.

Dyma rai o'r bobl a allai eich helpu: