Jump to content

Ymchwil a Thystiolaeth

Mae ymchwil a gwerthuso yn chwarae rhan annatod yn y gwaith o ddeall natur trais. Mae'n bwysig deall sut mae trais yn cael ei brofi ar lefel unigol, gymunedol a chymdeithasol, a'r hyn sy'n gweithio i atal pob math o drais.

Ein pynciau

Gweld ein harchif ymchwil

Gweld yr holl adroddiadau ac ymchwil a gyhoeddwyd gan Uned Atal Trais Cymru

Ymchwil a Thystiolaeth Ddiweddaraf